in de stroom van wijsheid: een verkenning van de yogafilosofie

Welkom bij een reis door de rijke en betekenisvolle wereld van de yogafilosofie. Yoga is niet alleen het fysieke op de mat; het is een eeuwenoude practice die een diepgaande filosofie omvat die ons verbindt met onze innerlijke zelf en de wereld om ons heen. In dit blog verkennen we de fundamenten van de yogafilosofie, van de essentie van de drie lichamen tot de subtiele lagen van de kosha's en de obstakels die ons weerhouden van innerlijke vrede.

Duik in de tijdloze wijsheid van yogische concepten, ontdek de betekenis achter de vijf kosha's en begrijp hoe de practice van yoga niet alleen onze fysieke vorm beïnvloedt, maar ook de diepere lagen van ons wezen. Van de evolutie van yoga door de eeuwen heen tot de moderne interpretaties die ons verbinden met de hedendaagse wereld, we zullen de reis verkennen die ons leidt naar een dieper begrip van onszelf en ons pad naar welzijn.

Stap in de fascinerende reis door de yogafilosofie, waar eeuwenoude wijsheden samenkomen met hedendaagse inzichten, en ontdek hoe yoga niet alleen een oefening is, maar een levensfilosofie die ons uitnodigt om te groeien, te bloeien en in harmonie te leven.


de oorsprong van yogafilosofie

Yogafilosofie vindt zijn oorsprong in het oude India, met het vroegst bekende geschrift, de Rig Veda, dat meer dan 3.500 jaar geleden werd geschreven. De filosofie werd verder ontwikkeld in de Upanishads, die rond 800 voor Christus werden geschreven. Deze teksten onderzochten de aard van de werkelijkheid en het zelf, en de relatie tussen de twee. Yogafilosofie werd ook beïnvloed door het boeddhisme, dat rond 500 voor Christus in India arriveerde.


de verschillende tijdperken van yoga en belangrijke teksten

Yoga heeft verschillende tijdperken doorgemaakt, elk met zijn unieke bijdrage aan de praktijk.

💠 Het Pre-Klassieke Tijdperk - 3500 VC - 200 VC
Het pre-klassieke tijdperk van yoga, meer dan 3.500 jaar geleden, zag de opkomst van de Veda's en de Mahabharata, die het concept van rituele offers en yogabeoefening voor goddelijke verbinding introduceerden. De Bhagavad Gita, een bekend deel van de Mahabharata, heeft een diepgaande invloed gehad op de ontwikkeling en beoefening van yoga door de eeuwen heen.

💠 Het Klassieke Tijdperk - 200 VC - 500 NC
Dit begon rond 200 VC en zag de ontwikkeling van de Yoga Sutras van Patanjali, die het achtvoudige pad van yoga uiteenzette. De Sutras zijn verdeeld in vier hoofdstukken, die de doelen en praktijk van yoga bespreken, de ontwikkeling van yogische krachten en uiteindelijk bevrijding.

💠 Het Post-Klassieke Tijdperk - 500 NC - 1900 NC
Dit begon in de 15e eeuw en zag de evolutie van yogabeoefening en -filosofie, met de ontwikkeling van nieuwe stijlen en benaderingen. Hatha yoga, een tak van yoga die de nadruk legt op fysieke houdingen en adembeheersing, kwam ook op in deze periode, samen met het concept van chakra's of energiecentra in het lichaam.

💠 Het Moderne Tijdperk - 1900 NC tot heden 
Het moderne tijdperk van yoga, dat begon in de 20e eeuw, bracht yoga naar het Westen en introduceerde nieuwe stijlen zoals Vinyasa en Power Yoga. In 1893 markeerde de toespraak van Swami Vivekananda een belangrijk moment in de geschiedenis dat yoga populair maakte in de Verenigde Staten. Krishnamacharya, een invloedrijke yogaleraar, wordt gecrediteerd voor het nieuw leven inblazen van Hatha yoga en het onderwijzen van Pattabhi Jois, BKS Iyengar, Indra Devi en T.K.V. Desikachar, die allen de moderne yoga hebben gevormd.

het achtvoudige pad van patanjali

Het achtvoudige pad is een centraal concept in de yogafilosofie. Het geeft de stappen weer die men moet nemen om verlichting te bereiken. Elk pad bouwt voort op het vorige en helpt verschillende aspecten van het zelf te ontwikkelen, waaronder ethisch gedrag, fysieke kracht, adembeheersing en meditatie.             1. Yama 
             2. Niyama
             3. Asana
             4. Pranayama
             5. Pratyhara
             6. Dharana
             7. Dhyana
             8. Samadhi


Ahimsa - Satya - Asteya - Brahmacharya - Aparighara

Saucha - Santocha - Tapas - Svadhyaya - Isvarapranidaha

energetische concepten in yoga

Een van de kernconcepten in de yogafilosofie is het begrip van het energetische lichaam, waaronder de Klesha's, de Kosha's, de Chakra's, de Nadi's en meer. Deze energetische systemen zijn niet zichtbaar voor het blote oog, maar ze spelen een cruciale rol in onze algehele gezondheid en welzijn.

- Verken praktijken en reeksen die zich richten op de chakra's, de kosha's en de kleshas in het Yin at Heart Membership HIER - 

chakra's en de nadi's

De Chakra's zijn bijvoorbeeld energiecentra langs de wervelkolom die overeenkomen met verschillende fysieke, emotionele en spirituele aspecten van ons wezen. Elke Chakra is geassocieerd met specifieke fysieke, emotionele en spirituele eigenschappen en kan in balans worden gebracht door onze yoga practice. Er zijn zeven chakra's, beginnend bij de wortel tot de kruin.

De Zeven Chakra's zijn:
🔴 Muladhara - Wortelchakra.
🟠 Svadhisthana - Sacrale Chakra.
🟡 Manipura - Zonnevlecht Chakra.
🟢 Anahata - Hartchakra.
🔵 Vishuddi - Keelchakra.
🟣 Ajna - Derde Oog Chakra.
⚪ Sahasrara - Kruinchakra.

De Nadi's zijn kanalen waardoor energie, of prana, door het hele lichaam stroomt. De drie belangrijkste nadis zijn de Ida, Pingala en Sushumna, die door de centrale kern van het lichaam lopen. De Ida vertegenwoordigt de vrouwelijke, verkoelende en voedende energie, terwijl de Pingala de mannelijke, actieve en vurige energie vertegenwoordigt. De Sushumna loopt door het midden van het ruggenmerg en wordt geassocieerd met het ontwaken van de kundalini-energie.


de vijf kosha's

Volgens de Yogafilosofie bestaat het menselijk lichaam uit Vijf Kosha's of omhulsels, die de verschillende lagen van ons wezen vertegenwoordigen. Deze omhulsels bevinden zich binnen de drie lichamen die de menselijke vorm vormen.

Dit betekent dat je op drie verschillende niveaus functioneert:
🟤 Het Fysieke Lichaam - is nodig om te functioneren in de fysieke wereld in de wakkere staat.
🟤 Het Astrale (of subtiele) Lichaam - is verbonden met het fysieke lichaam en wordt gebruikt in de droomstaat.
🟤 Het Causale (of karmische) Lichaam - is de kernreden voor ons bestaan.

Binnen de drie lichamen bevinden zich de Vijf Koshas (of omhulsels):
De Vijf Kosha's / Omhulsels zijn:
🟢 Annamaya - Fysiek / voedselomhulsel (aardelement).
🔵 Pranamaya - Levenskracht / energieomhulsel (waterelement).
🟠 Manomaya - Mentaal / gedachtenomhulsel (vuurelement).
⚪ Vijnanamaya - Wijsheid / intuïtieomhulsel (luchtelement).
🟣 Anandamaya - Spirituele extase / innerlijke vredesomhulsel (ether-element).

Door te werken met de drie lichamen en de vijf Kosha's kunnen we een meer allesomvattend begrip van onszelf en onze verbinding met de wereld om ons heen ontwikkelen.


de vijf klesha's

De Klesha's worden gezien als obstakels of belemmeringen die ons ervan weerhouden onze ware aard te realiseren en een staat van innerlijke vrede en tevredenheid te ervaren. Ze worden beschouwd als de dieperliggende oorzaken van lijden.

De beoefening van yoga wordt gezien als een manier om de klesha's te overwinnen en om te ontwaken tot onze ware aard als puur bewustzijn, waarbij we een groter bewustzijn cultiveren en afstand nemen van onze verlangens en gehechtheden.

De Vijf Klesha's zijn:
🟡 Avidya - onwetendheid.
🟡 Asmita - ego.
🟡 Raga - gehechtheid.
🟡 Dvesha - afkeer.
🟡 Abhinivesha - angst voor de dood.

Door een consistente yoga practice, zowel op als naast de mat, en door onszelf verder te onderwijzen over de filosofie van yoga, kunnen we ons bewust worden van hoe de obstakels in ons leven ons beletten een staat van vrede, harmonie en vreugde te ervaren, en hoe ze invloed hebben op ons dagelijks leven.
de evolutie van yoga tot de moderne tijd

Yoga is door de jaren heen blijven evolueren, waarbij nieuwe stijlen en benaderingen zijn ontstaan om te voldoen aan de behoeften van moderne yogi's. Deze evolutie heeft een grotere focus op de fysieke en gezondheidsvoordelen van yoga omvat, evenals de integratie van diverse practices en helende methodes zoals bewegingstherapie, klankgenezing, reiki, ademwerk en meditatietechnieken buiten de traditionele yogavormen, acupunctuur en meer, om een meer dynamische en inclusieve praktijk te creëren. Dit heeft yoga in staat gesteld om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de samenleving en een relevante en transformerende praktijk te blijven voor mensen van alle achtergronden en ervaringen.

Door terug te grijpen naar en te studeren hoe yoga zich door verschillende tijdperken heeft ontwikkeld, belangrijke teksten, het achtvoudige pad en verschillende energetische concepten, kunnen we onze practice verdiepen en een groter gevoel van zelfbewustzijn en welzijn ontwikkelen. Terwijl we onze practice blijven evolueren, is het belangrijk om geworteld te blijven in de principes en waarden van yoga en de evolutie ervan naar de moderne tijd te omarmen. Door traditionele yoga practices te verweven met moderne benaderingen, kunnen we een meer dynamische en inclusieve praktijk creëren die toegankelijk is voor iedereen. Bij Yin at Heart geloven we dat yoga een moderne manier van genezing kan zijn voor een holistische levensstijl, terwijl het een eeuwenoude practice is die we kiezen te respecteren en waarderen.

Liefs 
Pascale xx