CURVY QUEEN'S MINDSET
Algemene voorwaarden
12 september 2023 | Antwerpen

1. DEFINITIES
 1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden die worden gebruikt door Curvy Queen's Mindset, die zijn gepubliceerd op de website van Curvy Queen's Mindset, www.curvyqueensmindset.be
 2. Curvy Queen's Mindset: heeft haar officiële vestigingsplaats aan de Oosterveldlaan 23, 2020 Antwerpen en is geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 0700154908 als Nail Bazar.
 3. Curvy Queen's Mindset: zal vanaf nu worden aangeduid als CQ'sM.
 4. Website: de website van Curvy Queen's Mindset: www.curvyqueensmindset.be
 5. Docent: de yogadocent die is gecontracteerd door CQ'sM om yogales te geven bij CQ'sM.
 6. Student: een persoon die online yogalessen bijwoont en/of wil bijwonen bij CQ'sM.
 7. Deelnemer: een persoon die (online) Workshops bijwoont en/of wil bijwonen bij CQ'sM.
 8. Member: een Student met een actief Online Lidmaatschap zoals vermeld in Artikel 3. Het online lidmaatschap geeft de Student recht op aangewezen kortingen en privileges bij CQ'sM.
 9. Online Membership: een Online Maandelijks Membership, een Online Membership van 3 Maanden, een Online Membership van 6 Maanden of een Online Jaarlijks Membership zoals vermeld in Artikel 3.
 10. Online (Privé) Yogales: 1 online (Privé) Yogales (60 minuten of 90 minuten), 5 online (Privé) Yogalessen (5 x 60 minuten of 5 x 90 minuten), zoals vermeld in Artikel 4.
 11. (Online) Workshop: een (online) workshop die op de Website staat vermeld, zoals vermeld in Artikel 5.
 12. Online Cadeaubon: een voucher die kan worden ingewisseld voor een specifiek product, zoals vermeld in Artikel 6.
 13. Prijs: de totale prijs van een Membership, een Privé Yogales of een (online) Workshop, die door de Student moet worden betaald bij deelname en niet restitueerbaar is.
 
2. TOEPASSINGSGEBIED
 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, indien van toepassing, alle Memberships, Privé Yogalessen en Workshops. Door deel te nemen aan een yogales of Workshop bij CQ'sM stemt de Student of Deelnemer in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 2. CQ'sM kan van tijd tot tijd deze Algemene Voorwaarden wijzigen. 
 3. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de versie die van toepassing is en is altijd beschikbaar op de Website. 
 4. CQ'sM zal eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden altijd van tevoren aankondigen via e-mail.
 
3. ONLINE LIDMAATSCHAPPEN
Online Maandelijks Lidmaatschap, Online Lidmaatschap van 3 Maanden (alleen Geschenkbon), Online Lidmaatschap van 6 Maanden en Online Jaarlijks Lidmaatschap

 1. CQ'sM biedt de volgende mogelijkheden om online yogalessen bij te wonen als Member bij CQ'sM: Online Memberships: Online Maandelijks Membership, Online Membership van 3 Maanden (alleen Geschenkbon), Online Membership van 6 Maanden en Online Jaarlijks Membership. 
 2. Het Online Maandelijks Membership, Online Membership van 3 Maanden (alleen Geschenkbon), Online Membership van 6 Maanden en Online Jaarlijks Membership geven de Member recht op een onbeperkt aantal online yogalessen gedurende de looptijd van het Membership.
 3. Het Membership begint op de afgesproken startdatum en zodra de eerste betaling is gedaan via Bancontact, IDEAL of Creditcard. De volgende maandelijkse cycli worden automatisch betaald via Bancontact, IDEAL of creditcard, tot opzegging. Een Lidmaatschap moet vóór de individuele verlengingsdatum worden geannuleerd om de Memberships kosten te beëindigen. Opzegging van een Membership moet worden gedaan door een e-mail te sturen naar pascale@curvyqueensmindset.be
 4. Het Membership kan ten alle tijden worden opgezegd mist voldaan aan punt 3 hierboven vermeld.
 5. CQ'sM zal de Member niet terugbetalen voor het resterende deel van enige betaalde abonnementsperiode, noch zullen er terugbetalingen worden gedaan voor Membership opzeggingen vóór enige verlengingsdatum.
 6. Geen enkel Membership kan worden gepauzeerd.
 7. Een Membership geeft de Member recht op specifieke voordelen (bijv. kortingen op aangewezen producten, Workshops en speciale Membership evenementen) zolang de Member een actief Membership heeft.
 8. Een Membership kan niet worden gestart door, gedeeld met of overgedragen aan een andere Student dan de oorspronkelijke eigenaar van het Membership. In het geval dat dit wel gebeurt, wordt het Membership opgeschort zonder terugbetaling van de betaalde kosten.
 9. Een Member mag een Online Membership alleen gebruiken in geval van betaling via Bancontact, IDEAL of creditcard.
 10. Een Membership begint wanneer CQ'sM de Membership bijdrage van de Member heeft ontvangen.
 
4. ONLINE (PRIVÉ) YOGALES
1 Online (Privé) Yogales (60 of 90 min.), 5 Online (Privé) Yogalessen (60 of 90 min.)

 1. CQ'sM biedt de volgende mogelijkheden om online yogalessen bij te wonen, met of zonder Membership bij CQ'sM: De 1 Online (Privé) Yogales (60 of 90 min.) geeft de Student het recht om één (1) online (privé) yogales van 60 minuten of 90 minuten bij te wonen of 5 Online (Privé) Yogalessen van 60 minuten of 90 minuten, geeft de Student het recht om 5 x één (1) online (privé) yogales van 60 minuten of 90 minuten bij te wonen.
 2. De 1 Online (Privé) Yogales (60 of 90 min.) is geldig gedurende één (1) maand vanaf de datum van aankoop. De (1) Online (Privé) Yogales moet daarom binnen één (1) maand na de aankoopdatum worden bijgewoond. Na die periode vervalt dit recht.
 3. De 5 Online (Privé) Yogalessen (60 of 90 min. per les) geeft de Student het recht om vijf (5) online (privé) yogalessen (60 of 90 minuten per les) bij te wonen. De 5 yogalessen moeten binnen drie (3) maanden na het eerste bezoek worden bijgewoond. Na die periode vervalt dit recht. Als er binnen drie (3) maanden geen eerste bezoek heeft plaatsgevonden, verlopen de 5 (Privé) Yogalessen automatisch. (Privé) Yogalessen kunnen niet worden gestart door, gedeeld met of overgedragen aan een andere Student dan de oorspronkelijke eigenaar van de (Privé) Yogales(sen). In het geval dat dit wel gebeurt, wordt de (Privé) Yogales opgeschort zonder terugbetaling van de betaalde kosten. 
 4. Als andere mensen willen deelnemen aan Online (Privé) Yogalessen, moet dit worden gemeld door een e-mail te sturen naar pascale@curvyqueensmindset.be VOORDAT die specifieke les begint en er wordt een toeslag in rekening gebracht per extra deelnemer.
 5. Alle online privé yogalessen moeten worden aangevraagd via e-mail naar pascale@curvyqueensmindset.be en worden bevestigd wanneer de deelnemer een bevestigingsmail heeft ontvangen.
 6. CQ'sM behoudt het recht om een geplande yogales te annuleren of de genoemde docent in het rooster te wijzigen in geval van overmacht, waaronder ziekte van de docent. In geval van vervanging van een docent wordt er geen vergoeding terugbetaald.
 7. CQ'sM behoudt het recht om de samenwerking stop te zetten op feestdagen of op andere dagen, of wanneer opgelegd door de overheid, in geval van overmacht, nationale veiligheid of een pandemie.
 8. Studenten kunnen hun boeking annuleren tot vier (4) uur voor aanvang van de les. De Student kan alleen annuleren via e-mail verzonden naar pascale@curvyqueensmindset.be.
 9. CQ'sM behoudt het recht om de online (privé) yogales te annuleren wanneer de Student 10 minuten te laat komt op het bevestigde tijdstip in de bevestigingsmail. 
 10. Als de Student een Online (Privé) Yogales heeft en deze niet tot vier (4) uur van tevoren annuleert of niet op tijd voor de les verschijnt, wordt deze als een no-show of late annulering beschouwd. In dit geval wordt de les in rekening gebracht.
 11. Als de Student niet later dan 10 minuten na het begin van de online privé yogales arriveert, kan de les doorgaan als beide partijen akkoord gaan. De resterende tijd van de les zal worden afgetrokken van de afgesproken tijd. 
 12. Sunday Morning Bliss en Tuesday Evening Ease online yogasessies worden niet terugbetaald bij afwezigheid. Studenten die te laat zijn en in de wachtkamer belanden, worden niet toegelaten tot de les en krijgen geen terugbetaling. Aangekochte yogalessen voor deze sessies dienen gebruikt te worden op de oorspronkelijke aankoopdatum en kunnen niet worden verzet.
 
5. (ONLINE) WORKSHOPS
 1. CQ'sM biedt een zorgvuldig geselecteerde reeks Workshops in samenwerking met Facilitators.
 2. Een Workshop ticket is toegewezen aan een specifieke datum en tijd en geeft de Deelnemer het recht op een plek in de Workshop waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven.
 3. Een Workshop ticket is geldig tot de datum van de Workshop en vervalt automatisch na die specifieke datum.
 4. Een Workshop ticket kan worden overgedragen aan een andere Deelnemer dan de oorspronkelijke eigenaar van het ticket. De volledige naam en e-mailadres van de nieuwe Deelnemer moeten vóór de Workshop door de oorspronkelijke Deelnemer worden gestuurd naar pascale@curvyqueensmindset.be. De overdracht wordt bevestigd wanneer beide Deelnemers een bevestigingsmail hebben ontvangen.
 5. De Workshops die worden georganiseerd door of namens de Facilitator zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de workshop. CQ'sM is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Workshop.
 6. Het huidige Workshop-schema is te vinden op de Website. 
 7. CQ'sM behoudt het recht om het schema op elk moment te wijzigen. Indien van toepassing worden eventuele wijzigingen van tevoren aangekondigd door ze op de Website te vermelden of per e-mail.
 8. CQ'sM behoudt het recht om een geplande Workshop te annuleren in geval van overmacht (waaronder ziekte van de docent of Facilitator). In dit geval wordt de reeds betaalde boekingskosten terugbetaald.
 9. CQ'sM behoudt het recht om een geplande Workshop te annuleren wanneer er te weinig Deelnemers zich aanmelden voor de Workshop. Annulering om deze reden zal vijf (5) dagen voor de Workshop plaatsvinden. In dit geval worden de reeds betaalde boekingskosten terugbetaald.
 10. Een Deelnemer kan deelnemen aan een (online) Workshop na registratie bij CQ'sM en aankoop van een ticket voor de desbetreffende Workshop. Een plek in de Workshop is gegarandeerd zodra CQ'sM de betaling van de Prijs heeft ontvangen en de Deelnemer een bevestiging van de registratie heeft ontvangen in een bevestigingsmail.
 11. Voor sommige Workshops geldt een "Early Bird-tarief". Dit gereduceerde tarief is van toepassing tot de datum die op de Website is vermeld. Na deze datum is het normale tarief van toepassing, dat ook op de Website is vermeld, zonder uitzondering.
 12. Eenmaal aangeschafte tickets voor een Workshop worden niet gerestitueerd.

 6. ONLINE CADEAUBON
 1. Een Online Cadeaubon kan worden gekocht voor de volgende producten: 1 Online Privé Yogales of 5 Privé Yogalessen zoals vermeld in artikel 4.
 2. Alle Online Memberships zoals vermeld in artikel 3. 
 3. Zodra de Cadeaubon door de Student is geclaimd, zijn de voorwaarden in artikel 3 en 4 van toepassing.
 4. Een Cadeaubon is geldig gedurende zes (6) maanden na de datum van aankoop en vervalt automatisch daarna.
 5. Is het Membership afgelopen, word het Member de toegang tot het Membership geweigerd. De Member kan zelf een Membership kiezen dat zij wil om verder toegang te krijgen.
 
7. BETALINGEN EN PRIJSAANPASSINGEN
 1. Alle yogalessen en Workshops bij CQ'sM moeten worden betaald voordat ze plaatsvinden en alle openstaande kosten, zoals boetes, moeten worden ingelost. 
 2. CQ'sM accepteert geen contante betalingen. Betalingen kunnen worden gedaan via automatische incasso, Bancontact, IDEAL of Creditcard (Visa, Mastercard). Als algemene regel worden automatische incasso's voor Memberships maandelijks uitgevoerd rond drie (3) tot zeven (7) dagen na de startdatum van het Membership. 
 3. Als het bedrag niet kan worden geïnd, wordt een Member geblokkeerd voor toegang tot het Membership totdat de betaling is voltooid.
 4. CQ'sM behoudt zich het recht voor om de prijzen van alle producten en diensten van CQ'sM te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van tevoren aangekondigd door verklaringen op de Website te plaatsen en/of per e-mail. De momenteel geldende tarieven worden altijd vermeld op de Website.
 5. Members behouden dezelfde prijs van het Membership op het moment ze zich inschrijven in het Membership. Als ze hun Membership annuleren en opnieuw inschrijven, geldt de nieuwe prijs van dat Membership die geldig is voor dat moment en wordt vermeld op de website. 
 6. Eventuele kortingen waarop een Member recht heeft, moeten worden toegepast tijdens het boekings- en betalingsproces. De korting kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast. Dat wil zeggen, eenmaal de betaling is gedaan, worden eventuele niet-gebruikte kortingen niet terugbetaald.  

8. GEDRAGSREGELS
Studenten dienen te allen tijde de gedragsregels van CQ'sM te volgen:
 1. CQ'sM adviseert om niet later dan twee uur voor aanvang van de yogales te eten en in ieder geval geen yoga te doen met een volle maag.
 2. Om iedereen de kans te geven perfecte innerlijke vrede te vinden, worden Studenten tijdens online yogalessen gedempt, behalve tijdens de online privé yogalessen.
 3. We communiceren op een vriendelijke en respectvolle manier met elkaar. De fysieke en mentale integriteit van Studenten moet altijd worden gerespecteerd. Racisme, seksueel gedrag en seksueel suggestief gedrag worden niet getolereerd door CQ'sM.
 4. CQ'sM behoudt zich het recht voor om Studenten die zich niet aan de gedragsregels houden de toegang te weigeren en het Lidmaatschap en/of de Online Privé Yogales van de betreffende Student zonder restitutie te beëindigen.
 
9. PERSOONSGEGEVENS
 1. CQ'sM verzamelt persoonlijke gegevens van de Studenten en Deelnemers om memberships gegevens bij te werken, betalingsopdrachten uit te voeren en voor administratieve en informatiedoeleinden. 
 2. CQ'sM behandelt deze verzameling van persoonlijke gegevens met zorg en voldoet aan de bepalingen van de Belgische Wet op de Gegevensbescherming.
 3. CQ'sM gebruikt de persoonlijke gegevens om Studenten en Members te informeren over activiteiten van CQ'sM en eventuele wijzigingen in het schema. Als de Student of Member geen communicatie van CQ'sM wil ontvangen, kan hij/zij zich uitschrijven voor de mailing onderaan een ontvangen nieuwsbrief of dit communiceren aan CQ'sM door een e-mail te sturen naar pascale@curvyqueensmindset.be.
 4. CQ'sM geeft nooit persoonlijke gegevens van Studenten of Members aan derden zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.

 10. AANSPRAKELIJKHEID
 1. CQ'sM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan persoonlijke bezittingen van een Student of Member die yogalessen of Workshops bijwoont.
 2. Als een Student of Member tijdens een yogales of Workshop schade toebrengt aan eigendommen van de locatie, is de Student of Member aansprakelijk. Deze schade wordt onder geen enkele omstandigheid gedekt door CQ'sM.
 3. De Student of Member wordt geacht de juiste verzekering te hebben om deze schade te dekken.
 4. CQ'sM is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel dat wordt opgelopen tijdens (online) yogalessen of (online) Workshops. Deelname is altijd op eigen risico van de Student, Member of Deelnemer.
 5. Hoewel we streven naar correcte informatie op de Website, zijn we niet aansprakelijk voor enige onjuistheid en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
 6. CQ'sM geeft de volgende richtlijnen om het risico op letsel te verkleinen:
- Raadpleeg altijd een arts voordat u aan een yogales of Workshop begint als u niet zeker weet dat u volledig gezond bent of als u zwanger bent.
- Als u een blessure of ander lichamelijk ongemak heeft, informeer dan altijd uw Leraar of Facilitator voordat de les of Workshop begint.
- Luister naar en volg de instructies van de betreffende Leraar of Facilitator.
- Houd rekening met uw fysieke beperkingen.
- Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.
- Stel vragen als u een oefening niet begrijpt.
- Vermijd omgekeerde houdingen tijdens de menstruatie.


11. TOEPASSELIJK RECHT
De Algemene Voorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgische recht.