yamas: de ethische weg naar innerlijke balans

In de wereld van yoga en spirituele groei heeft de eeuwenoude wijsheid van Patanjali's Yoga Sutra's een blijvende invloed gehad op de zoektocht naar innerlijke vrede en balans. Het eerste pad dat Patanjali introduceert de Yamas en dient als een ethische leidraad voor het leven. Deze universele principes bieden een diepgaande verkenning van hoe we met de wereld om ons heen omgaan en dragen bij aan het fundament van een spiritueel vervuld bestaan.

De Yamas, die vaak worden vergeleken met morele codes, dagen ons uit om onze interacties met anderen en onszelf op een dieper niveau te begrijpen. Deze vijf ethische voorschriften - Ahimsa (niet-geweld), Satya (waarachtigheid), Asteya (niet-stelen), Brahmacharya (beheersing van energie) en Aparigraha (niet-hebzucht) - vormen samen een holistische benadering van ethisch leven.

Deze blog neemt je mee op een reis door de betekenis van elk van de Yamas en verkent hoe deze principes niet alleen het beoefenen van yoga beïnvloeden, maar ook een leidraad bieden voor het creëren van een gezonde, evenwichtige levensstijl. Laten we samen duiken in de diepten van de Yamas en ontdekken hoe deze eeuwenoude wijsheden nog steeds relevant zijn in onze moderne, hectische wereld.


1. Ahimsa: het pad van niet-geweld en compas

In de zoektocht naar innerlijke vrede staat Ahimsa, het principe van niet-geweld, centraal. Dit omvat niet alleen fysieke geweldloosheid maar strekt zich ook uit tot compassie in gedachten en emoties. Ontdek hier hoe je Ahimsa in de praktijk kunt brengen en een harmonieus leven kunt leiden.

ahimsa: op weg naar innerlijke rust en vrede 

Ahimsa, vertaald als niet-geweld, strekt zich uit van fysieke handelingen tot mentale en emotionele sferen. Het is de bewuste integratie van mededogen in elk aspect van ons dagelijks leven. Dit blog onderzoekt de praktische toepassingen van Ahimsa, van het vermijden van schade aan anderen, onszelf en de natuur, tot het cultiveren van liefdevolle gedachten en het bevorderen van harmonie. Ontdek praktische manieren om Ahimsa toe te passen en laat je inspireren door stimulerende dagboekprompts om dit principe te omarmen.

LEEF AHIMSA: PRAKTISCHE TOEPASSINGEN IN HET DAGELIJKS LEVEN

 1. Ontwikkel positieve en liefdevolle gedachten over anderen en jezelf.
 2. Oefen vergeving en loslaten; beweeg voorwaarts.
 3. Verspreid vriendelijkheid en mededogen naar de wereld, anderen en jezelf.
 4. Wees bewust en observeer je innerlijke wereld wanneer je dreigt af te wijken van Ahimsa.
 5. Werk aan het creëren van balans in alle aspecten van je leven.
 6. Beoefen dagelijkse meditatie en zelfzorg.
 7. Confronteer angsten zonder oordeel.
 8. Zorg voor onze prachtige planeet en moeder aarde.
 9. Waar mogelijk, vermijd verdere schade aan dieren door een gezond, plantaardig dieet.
 10. Zoek manieren om terug te geven - betrokkenheid bij geweldloze initiatieven of goede doelen.

DAGBOEKPROMPTS VOOR AHIMSA:

 1. Wat zijn 10 dingen die ik waardeer aan mezelf?
 2. Hoe kan ik meer zelfzorg in mijn dagelijkse rituelen integreren?
 3. Als ik eerlijk ben met mezelf, waar voel ik dat mijn leven uit balans is?
 4. Welke stappen kan ik nemen om mezelf weer in evenwicht te brengen op dit gebied?
 5. Wat drijft mijn negatieve zelfpraat of oordeel over anderen?
 6. Op welke gebieden in mijn leven kan ik handelen met meer mededogen naar anderen, en naar mezelf.

2. satya: het pad van waarheid en authentieke zelfexpressie

In het tweede deel over de Yamas duiken we in Satya, het principe van waarheid of waarachtigheid volgens Patanjali's Yoga Sutra's. Het omvat eerlijk zijn tegenover jezelf en anderen, en het leven in overeenstemming met je hoogste waarheid. Ontdek hier hoe je Satya in de praktijk kunt brengen en een leven kunt leiden dat resoneert met authenticiteit.


satya: het pad van waarheid en authenticiteit

Satya, vertaald als waarheid, gaat verder dan louter eerlijkheid. Het betekent leven op een manier die in lijn is met je hoogste waarheid en het vermijden van leugens, met extra nadruk op authenticiteit en echtheid. In dit deel verkennen we de praktische toepassingen van Satya, van spreken met vriendelijkheid en intentie tot het leven in overeenstemming met je ware zelf. Ontdek de dagelijkse toepassingen voor Satya en stimulerende dagboekprompts om dit principe te belichamen.

LEEF SATYA: DAGELIJKSE TOEPASSINGEN

 1. Spreek met vriendelijkheid en intentie.
 2. Leef in overeenstemming met je waarheid, je authentieke zelf, niet dat van iemand anders.
 3. Vermijd het onderdrukken van gevoelens om anderen te behagen. Gebruik je stem wanneer nodig, maar onthoud om dit te doen vanuit vriendelijkheid en intentie.
 4. Overweeg altijd wat je gaat zeggen door de vragen te stellen: Is het waar? Is het noodzakelijk? Is het vriendelijk?

DAGBOEKPROMPTS VOOR SATYA:

  1. Wat is mijn ware doel?
  2. Wat weerhoudt me ervan mijn meest authentieke zelf te zijn?
  3. Welke stappen kan ik nemen om dichter bij mijn meest authentieke zelf te komen?
  4. Voor wie verberg ik mijn gevoelens? Hoe kan ik oefenen om mijn gevoelens met meer mededogen aan deze persoon en aan mezelf te uiten?

3. asteya: het pad van niet-stelen en dankbaarheid

Ontdek het derde principe van de Yamas in Patanjali's Yoga Sutra's - Asteya, wat zich richt op het vermijden van stelen in al zijn vormen en het cultiveren van dankbaarheid voor wat je hebt. Verken de diepere betekenis van Asteya en ontdek praktische toepassingen om dit ethische principe in je dagelijks leven te integreren. 


verkenning van asteya: een diepgaande blik van niet-stelen en dankbaarheid

Asteya, vertaald als niet-stelen, gaat verder dan materiële diefstal en betreft ook het loslaten van verlangen om te bezitten. Dit hoofdstuk onderzoekt de brede reikwijdte van Asteya - van het vermijden van fysieke diefstal tot het beheersen van hebzucht, jaloezie en het respecteren van de tijd van anderen. Ontdek de dagelijkse toepassingen voor Asteya en stimulerende dagboekprompts om dit principe te belichamen.

LEEF ASTEYA: DAGELIJKSE TOEPASSINGEN VOOR NIET-STELEN EN DANKBAARHEID

 1. Onthoud je van stelen van de aarde, anderen, jezelf en de toekomst.
 2. Toon dankbaarheid voor wat je al hebt - materiële zaken, relaties, het geschenk van het leven en je eigen unieke talenten.
 3. Investeer in ervaringen en vriendschappen boven materiële bezittingen.
 4. Wees bewust van hoe je je tijd met anderen doorbrengt en vermijd onnodige tijdverspilling.
 5. Geef dagelijks complimenten en erken anderen voor hun bijdragen.
 6. Eet voldoende om je lichaam te voeden, luister naar het verzadigingsgevoel - er is geen noodzaak om meer te consumeren dan nodig.

DAGBOEKPROMPTS VOOR asteya:

 1. Waar worstel ik mee? Wat is de dieperliggende oorzaak of angst?
 2. Op welke gebieden van mijn leven kan ik minder hebzucht, jaloezie en afgunst beoefenen?
 3. Waar worstel ik met consistentie?
 4. Hoe vaak begin ik dingen en maak ik ze niet af? Waarom?
 5. Waar steel ik iemands tijd?
 6. Hoe vaak koop ik dingen die ik niet echt nodig heb of absoluut liefheb?
 7. Waar minimaliseer ik mijn eigen talenten?

4. brahmacharya: harmonie en integriteit in moderne relaties 

Verken het vierde principe van de Yamas in de Yoga Sutra's van Patanjali - Brahmacharya. Leer hoe je harmonie en integriteit in hedendaagse relaties kunt handhaven, met aandacht voor het vermijden van overmatigheid in alle aspecten van het leven. Ontdek praktische toepassingen en dagboekprompts om Brahmacharya te integreren in jouw zoektocht naar evenwicht.

brahmacharya: ontdek de kracht van evenwicht in moderne relaties

Brahmacharya, vertaald als non-excess en integriteit in relaties, gaat verder dan het traditionele begrip van celibaat. In de moderne tijd verwijst deze Yama naar het behouden van controle over zintuiglijke genoegens en integriteit in relaties door zelfbeheersing, met respect voor jezelf en anderen. Deze blogpost onderzoekt de evolutie van Brahmacharya en biedt praktische richtlijnen om harmonie en integriteit te cultiveren in onze hedendaagse levens.

LEEF brahmacharya: DAGELIJKSE stappen naar harmonie EN integriteit

 1. Luister naar je lichaam - leef in balans.
 2. Let op hoe je energie gebruikt in het dagelijks leven, voorzie je geest en lichaam van wat het nodig heeft en waarvan je geniet, zonder in overmaat te vervallen.
 3. Stel limieten in (bijv. werk-privé balans, sociale media, overdreven gedrag en verlangens).
 4. Wees opzettelijk en geduldig. Laat dingen natuurlijk ontvouwen, in plaats van een uitkomst te forceren (vertrouw op het universum).
 5. Leef je passie op een authentieke en evenwichtige manier.
 6. Eer alle dingen als heilig, evenals jezelf.

DAGBOEKPROMPTS VOOR brahmacharya:

 1. Op welke gebieden in mijn leven heb ik meer balans nodig?
 2. Waar kan ik in mijn leven terughoudender zijn met aandacht? (bijv. sporten, zorgen maken, sociale media, overeten, overfeesten, etc.)
 3. Eer ik op dit moment mezelf en mijn partner (of vriend) in onze relatie?
 4. Op welke gebieden van mijn leven stel ik dingen uit?

5aparigraha: vrijheid door loslaten en onthechten 

Ontdek het vijfde principe van de Yamas in Patanjali's Yoga Sutra's - Aparigraha. Leer hoe vrijheid ontstaat door los te laten en niet te hechten aan bezittingen, relaties en verwachtingen. Verken praktische toepassingen en dagboekprompts om Aparigraha te omarmen in je zoektocht naar innerlijke rust.

aparigraha: ontdek de kracht van onthechten

Aparigraha, vertaald als niet-bezitsdrang en niet-hechting, nodigt uit tot het weerstaan van de drang om vast te houden aan personen, gebeurtenissen of dingen. In een wereld waar bezitsdrang de norm is, is niet-hechting een uitdaging. Deze blogpost onderzoekt de kunst van het loslaten en niet-hechten, waarbij praktische toepassingen worden geboden om innerlijke vrede te bevorderen.

LEEF aparigraha: DAGELIJKSE stappen naar onthechten EN loslaten

 1. Laat los! Oefen niet-hechting in gebieden van je leven waar te veel hechting is.
 2. Geniet volledig van elk moment zonder te verlangen naar herhaling.
 3. Leef met nieuwsgierigheid en intentie, niet met verwachtingen.
 4. Onderzoek de verwachtingen die je hebt voor vriendschappen, relaties of andere mensen.
 5. Laat controle los en wees bereid om verrast te worden.
 6. Oefen vrijgevigheid en vertrouwen.

DAGBOEKPROMPTS VOOR aparigraha:

 1. Welke verwachtingen heb ik voor mijn vriendschappen, partner, familie?
 2. Van welke bezittingen of materiële zaken kan ik beginnen los te laten?
 3. Welke aankopen verrijken mijn innerlijke wereld en leven?
 4. Als ik eerlijk ben met mezelf, heb ik echt meer dingen nodig? Zo ja, wat heb ik eigenlijk nodig?

een leven met de yamas - een eindeloze reis naar vervulling

Het ontdekken van de Yamas en Niyamas is voor mij als een reis geweest door de essentie van yoga, een reis die zich uitstrekt ver buiten de grenzen van mijn yogamat. Deze vijf waarden en voorschriften zijn niet slechts leidraden; ze zijn mijn kompas doorheen het leven. Als mens erken ik mijn imperfecties en momenten waarop ik uit lijn raak, en dat omarm ik als een waardevol deel van mijn evolutie.

Het ware geschenk van het omhelzen van de Yamas en Niyamas is niet gebonden aan perfectie. Het manifesteert zich in de groeiende bewustwording en mindfulness wanneer we deze tijdloze principes weven in ons dagelijks leven. In momenten van twijfel breng ik mijn energie terug naar vriendelijkheid, een krachtige tool om een diepere verbinding met deze leidende principes te cultiveren.

De yogische reis is een voortdurend leerproces, een uitnodiging om bewuster te worden, vriendelijker te zijn en dieper te verbinden met de kern van het leven. Moge deze reis door de Yamas en Niyamas een bron van innerlijke vervulling zijn, waar vriendelijkheid altijd ons kompas blijft op deze betoverende reis die we het leven noemen.

In onze komende blog nemen we een diepe duik in de Niyamas, de tweede pijler van Patanjali's Yoga Sutra's. Ontdek hoe deze innerlijke observaties ons begeleiden op een pad van zelfdiscipline, tevredenheid en spirituele groei. De Niyamas beloven een intrigerende ontdekking te worden op onze zoektocht naar een vervuld leven. Blijf dus bij ons terwijl we deze reis voortzetten, samen de rijkdommen van yoga verkennend.

Liefs,
Pascale xx