de weg naar innerlijke vrede: het overwinnen van de vijf kleshas met yoga


Welkom bij ons nieuwste blog, waarin we duiken in de diepgaande filosofie van yoga en de vijf kleshas verkennen. Yoga is veel meer dan alleen fysieke houdingen op de mat; het is een reis naar zelfrealisatie en innerlijke vrede. De kleshas zijn essentiële concepten in deze reis, omdat ze de obstakels vertegenwoordigen die we moeten overwinnen om onze ware aard te onthullen. Laten we samen de betekenis en het belang van de kleshas verkennen en begrijpen hoe yoga ons kan helpen om voorbij deze obstakels te gaan. Lees verder om meer te ontdekken over de vijf kleshas en hun rol in de yogafilosofie.

Zoals we op in Yin at Heart goed weten, is yoga een holistische praktijk die tot doel heeft evenwicht en harmonie te brengen in de geest, het lichaam en de ziel. Niet vaak besproken, maar een van de belangrijkste principes van yoga is het concept van de Kleshas. 

Het concept van de vijf kleshas komt voort uit de oude Indiase filosofie van Samkhya, die teruggaat tot de 3e of 4e eeuw voor Christus. De Samkhya-filosofie stelt dat het universum bestaat uit twee primaire elementen: Purusha, het pure bewustzijn of het Zelf, en Prakriti, de materiële wereld. Volgens Samkhya zijn de kleshas het resultaat van de interactie tussen Purusha en Prakriti en worden ze beschouwd als de diepere oorzaak van menselijk lijden.


De kleshas worden gezien als obstakels die ons beletten onze ware aard te realiseren en een staat van innerlijke vrede en tevredenheid te ervaren. De beoefening van yoga wordt gezien als een manier om de kleshas te overwinnen en om te ontwaken tot onze ware aard als puur bewustzijn.

DE EERSTE KLESHA: AVIDYA - ONWETENDHEID

Avidya is de eerste klesha en verwijst naar onwetendheid of het gebrek aan bewustzijn van onze ware aard. Dit gebrek aan bewustzijn kan leiden tot verwarring, onbegrip, een gevoel van niet-op-één-lijn-zijn en lijden.

In een yoga practice is de eerste stap om je bewust te worden van je eigen beperkingen, hoe de geest je kan tegenhouden en om de ware staat van je geest en lichaam te herkennen. Door middel van zelfreflectie en meditatie kunnen we beginnen onze eigen ware aard bloot te leggen en een dieper begrip van onszelf en de wereld om ons heen te krijgen.

de tweede KLESHA: Asmita - Ego

Asmita is de tweede klesha en verwijst naar identificatie met het ego of het valse gevoel van zelf. Deze identificatie met het ego kan leiden tot gevoelens van superioriteit, inferioriteit of hechting aan onze eigen identiteit.

Door middel van yoga is het doel om een gevoel van nederigheid te cultiveren en ons bewust te worden dat we allemaal deel uitmaken van een groter doel. Door de beoefening van asana (yogahoudingen), pranayama (ademhalingsoefeningen) en meditatie kunnen we het ego observeren en in contact komen met ons ware zelf. 

Het ego is echter niet helemaal slecht; het kan helpen bij veel aspecten van het moderne leven, als we weten hoe we er gezond mee om moeten gaan.

DE DERDE KLESHA: Raga - Hechting


Raga is de derde klesha en heeft betrekking op hechting. Het gaat om aangetrokken worden tot dingen die persoonlijke voldoening geven, zoals verlangen naar materiële bezittingen of vasthouden aan beperkende overtuigingen. Deze hechting kan leiden tot gevoelens van hebzucht, jaloezie of een gevoel van tekortschieten. 

Er is niets mis met verlangens hebben, maar vaak worden ze gedachteloos aanvaard of nagestreefd, waardoor we minder tijd overhouden om aanwezig te zijn in ons ware zelf.

Het doel is om een gevoel van tevredenheid te cultiveren en te begrijpen dat ware geluk van binnenuit komt. Door de beoefening van mindfulness, meditatie en zelfreflectie kunnen we beginnen met het loslaten van hechtingen en streven naar vervulling in het huidige moment.

DE VIERDE KLESHA: Dvesha - Aversie

Dvesha is de vierde klesha en heeft betrekking op de afkeer of vermijding van pijn of ongemak. Dvesha is ook waar we onszelf in een plaats van oordeel met onszelf en anderen om ons heen vinden. Deze afkeer kan leiden tot gevoelens van woede, angst of angst.

Een consistente beoefening van yoga zal helpen om een gevoel van kalmte te cultiveren en te erkennen dat alle ervaringen, zowel prettige als onaangename, deel uitmaken van de menselijke ervaring. Door de beoefening van asana, pranayama en meditatie kunnen we leren om aanwezig te zijn met onze ervaringen en een gevoel van veerkracht te ontwikkelen in het gezicht van uitdagingen.

DE VIJFDE KLESHA: Abhinivesha - Angst voor de dood

Abhinivesha is de vijfde klesha en verwijst naar de angst voor de dood of de gehechtheid aan het fysieke lichaam. Deze gehechtheid kan leiden tot gevoelens van angst, onzekerheid of een besef van sterfelijkheid. In meer recente tijden wordt het vaak aangeduid als algemene angst, omdat dit ons zo vaak tegenhoudt.

Onze ware aard gaat voorbij aan het fysieke lichaam en gaat voorbij aan onze gedachten en beperkende overtuigingen. Het is met de beoefening van meditatie en zelfreflectie dat we kunnen beginnen de angst los te laten en vrede te vinden in het huidige moment.
Door een consistente yoga praktice te hebben, zowel op als naast de mat, en onszelf verder verdiepen over de filosofie van yoga, kunnen we ons bewust worden van hoe de Kleshas, de hindernissen die ons ervan weerhouden een staat van vrede, harmonie en vreugde te ervaren, invloed hebben op ons dagelijks leven. We kunnen evenwicht en harmonie in ons leven bereiken door eigenschappen zoals bewustzijn, nederigheid, tevredenheid, standvastigheid en niet-hechting te ontwikkelen.

Liefs,
Pascale xx